messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีสมเด็จ
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์


สถิติ sitemap
วันนี้ 87
เดือนนี้1,795
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)42,167
ทั้งหมด 155,256

camera_alt ภาพกิจกรรม
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567[29 พฤษภาคม 2567]
โครงการลูกยิ้มสวยด้วยผู้ปกครองรู้ทันสุขภาพช่องปาก[28 พฤษภาคม 2567]
ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2567[28 พฤษภาคม 2567]
อบต.ศรีสมเด็จ จัดโครงการอบรม ให้ความรู้เกษตรกรในการผสมพันธุ์ และการดูแลโค-กระบือ อย่างถูกวิธี พร้อม ภาคการปฏิบัติ[20 พฤษภาคม 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1) ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview18
ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview14
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2567-2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview32

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายประทีป บุญสิงห์
นายก อบต.ศรีสมเด็จ
โทร : 099-4769334
นายประทีป บุญสิงห์
นายก อบต.ศรีสมเด็จ
โทร : 099-4769334
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภา และข้าราชการท้องถิ่น

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
18/10/2566
25/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กค.
28/05/2567
28/05/2567
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ New GFMIS Thai สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กสว.
28/05/2567
28/05/2567
การแก้ไขวิดีโอถอดบทเรียนธนาคารขยะ
กค.
28/05/2567
28/05/2567
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กศ.
28/05/2567
28/05/2567
ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ครั้งที่ 6 (5/2567) เรื่อง เมื่อเด็กมีพัฒนาการ การพูดช้า ต้องส่งเสริมอย่างไร

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ