องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีสมเด็จ
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์


สถิติ sitemap
วันนี้ 51
เดือนนี้6,665
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)31,636
ทั้งหมด 83,174

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการจัดทำยาหม่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 2566
กิจกรรมออกเยี่ยมผู้ที่มีภาวะพึงพิงตำบลศรีสมเด็จ
โครงการผู้ปกครองรู้ทันดูแลใส่ใจสุขภาพช่องปากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีสมเด็จ
กิจกรรมงานรวมพลคนชนเผ่า 24 - 26 ณ สนามที่ว่าการอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
อบต.ศรีสมเด็จ จัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
ท่านนายกประทีบพร้อมทีมงานเจ้า หน้าที่ไปมอบสิ่งของช่วยเหลือพี่น้องที่.อ.กมลาไสย์ที่เกิดอคีภัยเมื่อวาน (5 ภาพ)
วันที่ 29 มี.ค ท่านนายกประทีปพร้อมทีมงานเจ้าที่ไปมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสพภัยไฟไหม้บ้านที่บ้านห้วยยางต.หนองช้าง.อ.สามชัย (4 ภาพ)
ลงพื้นที่สำรวจคอกหมู กรณีเรื่องร้องเรียน ใกล้ชุมชนและส่งกลิ่นเหม็น ว่าด้วยเหตุรำคาญ ตาม พระราชบัญญัติสาธารณสุข 2535 (4 ภาพ)
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประจำปี 2558
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview4
ข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ประจำปี 2552
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview2
ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview6
ประกาศ เรื่อง ใช้ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview3

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายประทีป บุญสิงห์
นายก อบต.ศรีสมเด็จ
โทร : 099-4769334
นายประทีป บุญสิงห์
นายก อบต.ศรีสมเด็จ
โทร : 099-4769334
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภา และข้าราชการท้องถิ่น

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
29/05/2566
30/05/2566
รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กสว.
29/05/2566
30/05/2566
การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 2 จำนวน 22 จังหวัด
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.
30/05/2566
30/05/2566
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2566
[กำหนดการฯ]
กค.
30/05/2566
30/05/2566
การจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สน.บถ.
29/05/2566
30/05/2566
ร่างประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.
26/05/2566
29/05/2566
ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาตามรายชื่อกลุ่มเป้าหมายให้นักเรียนตามลำดับชั้นที่ระบุทำแบบสอบถามและลงข้อมูลในระบบออนไลน์ด้วยตัวเอง

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ